Ressam Bünyamin Pehlivan
Ressam Bünyamin Pehlivan

 

 

 

M.Bünyamin PEHLİVAN

 Monochorome türde eserler veren M.Bünyamin Pehlivan Gazi  Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Temel resim eğitimini İsmail Yücel’den aldı. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna sınavsız çağrıldı (1971) ancak gitmedi. 2001 yılına kadar resim çalışmalarını Ankara’da sürdürdü ve bu dönemde  3 adet kişisel sergi açtı. Sanatçı  sanat hayatının bu dönemini çıraklık olarak tanımlar. 2002 yılında Bodrum’a yerleşen sanatçı, atölyesini faaliyete geçirir Bodrum’a yerleştikten sonra eserlerini mavi renk ile yapmaya  başlar. 2002 yılındaki Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Fethiye kişisel sergilerinden sonraki sergileri mavi ile olur. MAVİNİN RESSAMI olarak anılmaya başlar. Yurt dışında yirmiyi aşkın ülkede  özel kolleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Anadolu halkının karşılaştığı zorlukları anlattığı mavi resimleri halkına duyduğu ilgi ile ilişkilidir. Karma sergilere prensip olarak katılmaz, Bodrum Sağlık Vakfı yararına düzenlenen ve  organizasyonunu yaptığı karma sergi ile Dünya Sanat Günü kapsamındaki karma sergi etkinliği dışında sadece kişisel sergiler açtı.   Yerel gazetelerde köşe yazıları yazıyor. Bodrum Plastik Sanatlar Oluşumu kurucularındandır.

 

Mavi  renk  ile oluşturulan eserleri, sanatçının gördüğü dünyayı ve farklı algı-lama biçimini yansıtmaktadır. Monochorome resim türüne verilebilecek çağdaş örneklerden oluşan mavi serisi, sanatçının işleyişi ile Anadolu kimliği kazan-maktadır.Ayrıca eserlerinde simgesel bir anlatım, romantik ve ekspresyonist yaklaşımların da olduğu düşünülmektedir. Çağdaş Türk Resim Sanatında gele-nekle moderni birleştirebilmesi açısından da sanatçı dikkate değerdir.

Rahşan Toptaş Pamukkale Ün.Ar.Gör. (Y.Doçentlik tezi makalesinden)

 

Bünyamin Pehlivan fırçasının ucunda yaktığı ışıkla engin ve dipsiz mavinin en ıssız derinliklerine kadar inmekte ve varlığın esrarengiz duruşunu yakalaya-rak, yaşamın harmoni ile devinimlerini aydınlatmaktadır. Bu devinimlerin akı-şında hiçbir  varlık başka bir varlıktan yalıtılmış olarak hareket etmez ve yal-nız bırakılmış bir öznenin görüntüsünü sergilemez. Bu devinimler, yaşamsal enerjisinin yaşayan tek bir bireyden kaynaklanmadığı, ancak bütün ruhların birlikte çağladığı o en eski ve en ortak pınardan kaynaklandığını anlatır. Şöyle demektedir O’nun resmi; her şey birdir ama bir olan daima çok olanın içinde-dir. İnsan bedeni ile değil, evreni ile sınırlıdır diye bağırır O’nun mavisi. Derin-liklerin mavisi bazen daha açık bir tona bürünerek yeryüzüne çıkar ve aşka geçit veren bir su perisinin bedeninden yansıyarak, antik gizemleri aydınlatır.

Sadık Türksavaş

 

Druckversion | Sitemap
Copying without permission is prohibited. ©2016 Bünyamin Pehlivan Design & Programming by Nilyus Web Team e-mail: nilyus@msn.com